foto_s1
foto_s1 foto_hrb
foto_phrfoto_log
foto_s1
foto_s foto_s
foto_s foto_s
LT     /    EN
Titulinis puslapis foto_sep Puslapio struktūra foto_sep Rašykite mums foto_sep foto_dis foto_sep Versija spausdinimui
foto_s foto_s
foto_s
foto_s
foto_s foto_s
foto_s foto_s
foto_s foto_bull Asmens duomenų apsauga foto_s
foto_s

    Radiacinės saugos centras (toliau – RSC) tvarko asmens duomenis vadovaudamasis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (OL 2016 L 119, p. 1) (toliau – Reglamentas (ES) 2016/679).

 

    Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija yra Valstybės jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių ir darbuotojų apšvitos registre (toliau – Registras) ir Radiacinės saugos informacinėje sistemoje (toliau – RSIS) tvarkomų asmens duomenų valdytoja.

 

    RSC yra Registre ir RSIS tvarkomų asmens duomenų tvarkytojas. RSC, vykdydamas Lietuvos Respublikos radiacinės saugos įstatyme nustatytas funkcijas, tvarko Registro ir RSIS asmens duomenis vadovaudamasis Reglamento (ES) 2016/679 6 straipsnio 1 dalies c punktu.

 

    RSC tvarkomų asmens duomenų tvarkymo tikslai ir teisinis pagrindas nustatyti Valstybės jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių ir darbuotojų apšvitos registro nuostatuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. gegužės 25 d. nutarimu Nr. 651 „Dėl Valstybės jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių ir darbuotojų apšvitos registro nuostatų patvirtinimo“ (toliau – Registro nuostatai), ir Radiacinės saugos informacinės sistemos nuostatuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-600 „Dėl Radiacinės saugos informacinės sistemos nuostatų ir Radiacinės saugos informacinės sistemos duomenų saugos nuostatų patvirtinimo“ (toliau – RSIS nuostatai).

 

    Asmens duomenų rūšys, tvarkomų asmens duomenų subjektų kategorijos, subjektai, kuriems asmens duomenys gali būti teikiami, ir asmens duomenų saugojimo laikotarpis nustatyti Registro nuostatuose ir RSIS nuostatuose.

 

    Įgyvendinant Reglamento (ES) 2016/679 reikalavimus RSC duomenų apsaugos pareigūnu yra paskirtas RSC vyriausiasis specialistas Kazys Gricius.

 

    Duomenų apsaugos pareigūnas prižiūri RSC veiklos atitiktį Reglamentui (ES) 2016/679 ir padeda ją užtikrinti vadovaudamasis Reglamento (ES) 2016/679 37 straipsnio 6 dalies, 38 straipsnio 1 dalies, 39 straipsnio 1 dalies nuostatomis.

 

    Radiacinės saugos centro direktoriaus 2016 m. lapkričio 18 d. įsakymas Nr. V-150 „Dėl Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo Radiacinės saugos centre tvarkos aprašo patvirtinimo“.

 

    Nacionalinis bendrųjų funkcijų centras tvarko Radiacinės saugos centro pateiktus buhalterinės apskaitos ir personalo valdymo dokumentus ir užtikrina buhalterinės apskaitos ir personalo valdymo dokumentuose nurodytų asmens duomenų apsaugą.

 

   Jeigu turite klausimų, problemų, susijusių su asmens duomenų apsaugos užtikrinimu RSC veikloje, prašome kreiptis elektroninio pašto adresu: kazys.griciusATrsc.lt.

 


foto_s
foto_s
site_bullet Paieška
foto_s
foto_s
title_bullet Naujienų prenumerata
foto_s
foto_s
foto_s Mus rasite
foto_small
foto_s
Kalvarijų g. 153,
LT-08352, Vilnius

Tel. (8 5) 236 1936
El. paštas rsc@rsc.lt


foto_s
foto_s
Kilus bet kokiems su darbuotojų, gyventojų, pacientų radiacine sauga susijusiems klausimams, prašome kreiptis į Radiacinės saugos centrą. Atsakome į klausimus bei konsultuojame:

Vilniuje, Kalvarijų g. 153, pirmadieniais ir trečiadieniais 8.00 – 17.00 val., antradieniais ir ketvirtadieniais 7.30 – 17.30 val., penktadieniais 8.00 – 15.45 val. (pietų pertrauka 12.00 – 12.45 val.) tel. (8 5) 236 1936 arba el. paštu rscATrsc.lt;

Kaune, Aušros g. 44, darbo valandomis tel. +370 608 06187 arba el. paštu kaunasATrsc.lt;

Klaipėdoje, Bijūnų g. 6, darbo valandomis tel. +370 608 06185 arba el. paštu klaipedaATrsc.lt;

Šiauliuose, Vilniaus g. 229, darbo valandomis tel. +370 608 06198 arba el. paštu siauliaiATrsc.lt.

Pasistengsime Jums suteikti rūpimą informaciją.


Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytojų skaitliukai


Svetainė atnaujinta remiant tuometinei Švedijos radiacinės saugos institucijai (dabar SSM)
foto_s foto_s
foto_s foto_s
foto_s foto_s
foto_s
foto_s
foto_s