foto_s1
foto_s1 foto_hrb
foto_phrfoto_log
foto_s1
foto_s foto_s
foto_s foto_s
LT     /    EN
Titulinis puslapis foto_sep Puslapio struktūra foto_sep Rašykite mums foto_sep foto_dis foto_sep Versija spausdinimui
foto_s foto_s
foto_s
foto_s
foto_s foto_s
foto_s foto_s
foto_s foto_bull Patikrinimai ir pažeidimai foto_s
foto_s

PATIKRINIMŲ RŪŠYS 

 

Patikrinimai gali būti planiniai ir neplaniniai, atliekami ūkio subjekto veiklos vietoje ar nuotoliniu būdu.

 

Planiniai patikrinimai atliekami pagal parengtą ir patvirtintą Radiacinės saugos priežiūros metų planą. Ūkio subjektai, kurių veiklą planuojama tikrinti, atrenkami vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 25 d. įsakymu Nr. 285 „Dėl Radiacinės saugos priežiūros reglamento patvirtinimo“ (toliau – Reglamentas) 1 priede nustatytu patikrinimų dažnumu, Radiacinės saugos centro (toliau – RSC) direktoriaus nustatyta tvarka įvertinus ūkio subjekto veiklos rizikingumo, pavojingumo pobūdį, žalos vertybėms atsiradimo tikimybę, duomenis apie tai, kaip ūkio subjektas laikėsi teisės aktų, reglamentuojančių radiacinę ir fizinę saugą, reikalavimų anksčiau ir kitas reikšmingas aplinkybes.

 

Planiniai patikrinimai gali būti atliekami iš anksto neinformavus ūkio subjekto apie planinį patikrinimą tik:

 

1) kai nėra galimybių asmens informuoti apie patikrinimą dėl asmens vykdomos veiklos Lietuvos Respublikoje laikinumo;

2) kai patikrinimas yra atliekamas atsižvelgiant į asmens nustatytą vykdomos veiklos tvarkaraštį, jeigu, atsižvelgiant į šį tvarkaraštį, nėra galimybių asmenį informuoti apie patikrinimą;

3) kai vykdoma planuota importuojamų ar eksportuojamų prekių priežiūra ir nėra iš anksto žinomas konkretus asmuo, jo veiklos vieta ar laikas.

 

Neplaninis patikrinimas gali būti atliekamas:

 

 • gavus kito kompetentingo viešojo administravimo subjekto rašytinį motyvuotą prašymą ar pavedimą atlikti patikrinimą ar kitos valstybės kompetentingos institucijos prašymą;

 • įvertinus turimą informaciją ir kilus įtarimų dėl ūkio subjekto veiklos, kuri gali kelti grėsmę žalai vertybėms atsirasti;

 • gavus anoniminį skundą dėl konkretaus ūkio subjekto veiksmų ar neveikimo, kai įvertinus turimą informaciją kyla įtarimų, kad ūkio subjekto veikla gali kelti grėsmę žalai vertybėms atsirasti;

 • siekiant užtikrinti, kad buvo pašalinti ankstesnio patikrinimo metu nustatyti pažeidimai ir įgyvendinti patikrinimo akte nustatyti reikalavimai;

 • įvykus radiologiniam incidentui ar radiologinei avarijai;

 • gavus informacijos, kad vykdant veiklą gali įvykti radiologinis incidentas ar radiologinė avarija;

 • prieš išduodant licenciją ar laikinąjį leidimą, prieš registruojant veiklą arba prieš pakeičiant licencijoje ar laikinajame leidime nustatytas veiklos sąlygas.

Neplaninis patikrinimas atliekamas tik RSC direktoriui, jo nesant – direktoriaus pavaduotojui, priėmus motyvuotą sprendimą atlikti neplaninį patikrinimą.

 

PAREIGŪNŲ TEISĖS

 

Pareigūnas, atlikęs patikrinimą ir nustatęs pažeidimų, turi teisę:

 

 • patikrinimo akte įspėti ūkio subjektą apie galimą darbo su konkrečiu jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniu (toliau – šaltinis) sustabdymą, veiklos su šaltiniais registravimo panaikinimą arba licencijos ar laikinojo leidimo galiojimo sustabdymą, jeigu per pareigūno nurodytą ne trumpesnį kaip 5 darbo dienų nuo įspėjimo apie galimą veiklos su šaltiniais registravimo panaikinimą arba licencijos ar laikinojo leidimo galiojimo sustabdymą gavimo dienos terminą nustatyti pažeidimai nebus pašalinti;

 • priimti sprendimą dėl darbo su konkrečiu jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniu sustabdymo;

 • taikyti administracinę atsakomybę, jeigu nustatoma, kad padarytas administracinis nusižengimas;

 • teikti siūlymą RSC direktoriui priimti sprendimą dėl veiklos su šaltiniais registravimo panaikinimo arba licencijos ar laikinojo leidimo galiojimo sustabdymo.

 

PATIKRINIMŲ REZULTATAI

 

2021 m. patikrinti 724 ūkio subjektai, iš kurių 154 nustatyta radiacinę ir fizinę saugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų pažeidimų, įskaitant ir mažareikšmius pažeidimus (žr. 1 pav.).

 

 

 Radiacinės saugos priežiūros rodikliai

 

1 pav. Radiacinės saugos priežiūros rodikliai

 

Dažniausi radiacinės saugos pažeidimai

 

-  apšvitą patiriantys darbuotojai laiku nemokomi radiacinės saugos;

-  nepateikti duomenys Valstybės jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių ir darbuotojų apšvitos registrui;

-  neatliekama individuali darbuotojų apšvitos stebėsena;

-  laiku neatlikta šaltinių techninė priežiūra;

-  laiku nepranešta apie pasikeitusius licencijos ar jos priedo duomenis.

Už pažeidimus, kurie galėjo sukelti nepagrįstą darbuotojų, gyventojų ar aplinkos apšvitą jonizuojančiąja spinduliuote, 28 ūkio subjektams taikytos poveikio priemonės – visiems ūkio subjektams paskirtos baudos.

 

Tiksliniai patikrinimai

 

Kaip ir kiekvienais metais, RSC pareigūnai atliko patikrinimus siekdami įvertinti, kaip laikomasi radiacinės saugos reikalavimų konkrečioje veiklos su šaltiniais srityje. 2021 metais atlikti tiksliniai patikrinimai, kurių metu vertinta, kaip užtikrinama radiacinė sauga atliekant medicinines procedūras vaikų rentgeno diagnostikoje, taip pat vertintas ASPĮ atliekamų rentgeno diagnostinių procedūrų pagrįstumas.

Patikrinimų metu nustatyta, kad:

- visose tikrintose asmens sveikatos priežiūros įstaigose (toliau – ASPĮ) parengtose Kokybės laidavimo programose yra aprašytos tvarkos, susijusios su rentgeno diagnostikos procedūrų vaikams paskyrimu, atlikimu, apšvitos dozių vertinimu;

- procedūras atlieka tik licencijos verstis veikla su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais priede nurodyti darbuotojai, atitinkantys jiems keliamus kvalifikacinius reikalavimus;

- visose tikrintose ASPĮ rentgeno diagnostikos procedūros vaikams atliekamos tik pateikus paskyrėjo siuntimą ir tik turint pakankamai informacijos apie procedūros pagrįstumą;

- visos tikrintos ASPĮ pilnai aprūpintos individualiosiomis apsaugos priemonėmis (švinuotomis prijuostėmis, apykaklėmis, sijonėliais ir kt.), skirtoms vaikų, darbuotojų ir padedančiųjų asmenų apsaugai, o taip pat specialiomis imobilizavimo priemonėmis, skirtomis mažamečiams vaikams įtvirtinti;

- rentgeno įrangos kokybės kontrolės bandymai ir techninė priežiūra atliekama nustatytu periodiškumu ir atitinka teisės aktuose nustatytus reikalavimus.

 

 

Atnaujinta 2022-05-25


foto_s
foto_s
site_bullet Paieška
foto_s
foto_s
title_bullet Naujienų prenumerata
foto_s
foto_s
foto_s Mus rasite
foto_small
foto_s
Kalvarijų g. 153,
LT-08352, Vilnius

Tel. (8 5) 236 1936
El. paštas rsc@rsc.lt


foto_s
foto_s
Kilus bet kokiems su darbuotojų, gyventojų, pacientų radiacine sauga susijusiems klausimams, prašome kreiptis į Radiacinės saugos centrą. Atsakome į klausimus bei konsultuojame:

Vilniuje, Kalvarijų g. 153, pirmadieniais ir trečiadieniais 8.00 – 17.00 val., antradieniais ir ketvirtadieniais 7.30 – 17.30 val., penktadieniais 8.00 – 15.45 val. (pietų pertrauka 12.00 – 12.45 val.) tel. (8 5) 236 1936 arba el. paštu rscATrsc.lt;

Kaune, Aušros g. 44, darbo valandomis tel. +370 608 06187 arba el. paštu kaunasATrsc.lt;

Klaipėdoje, Bijūnų g. 6, darbo valandomis tel. +370 608 06185 arba el. paštu klaipedaATrsc.lt;

Šiauliuose, Vilniaus g. 229, darbo valandomis tel. +370 608 06198 arba el. paštu siauliaiATrsc.lt.

Pasistengsime Jums suteikti rūpimą informaciją.


Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytojų skaitliukai


Svetainė atnaujinta remiant tuometinei Švedijos radiacinės saugos institucijai (dabar SSM)
foto_s foto_s
foto_s foto_s
foto_s foto_s
foto_s
foto_s
foto_s