foto_s1
foto_s1 foto_hrb
foto_phrfoto_log
foto_s1
foto_s foto_s
foto_s foto_s
LT     /    EN
Titulinis puslapis foto_sep Puslapio struktūra foto_sep Rašykite mums foto_sep foto_dis foto_sep Versija spausdinimui
foto_s foto_s
foto_s
foto_s
foto_s foto_s
foto_s foto_s
foto_s foto_bull Darbuotojų apšvitos registras foto_s
foto_s
PASKIRTIS

Viena svarbiausių darbuotojų, dirbančių su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais, radiacinės saugos priemonių –  nuolatinis darbuotojų apšvitos dozių stebėjimas ir vertinimas, siekiant nustatyti apšvitos kelius ir rasti būdus, kaip tą apšvitą sumažinti.

Tam, kad būtų galima nuolatos sekti ir kontroliuoti profesinę apšvitą Lietuvoje, Vyriausybės nutarimu buvo įsteigtas Valstybės jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių ir darbuotojų apšvitos registras (toliau – Registras) ir patvirtinti jo nuostatai.

Darbuotojų apšvitos registro paskirtis – rinkti, kaupti, apdoroti, sisteminti, saugoti ir teisės aktų nustatyta tvarka teikti duomenis apie darbuotojų, dirbančių su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais, profesinę apšvitą.

TEISINĖ BAZĖ

Valstybės jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių ir darbuotojų apšvitos registro steigėją, tvarkytoją nurodo Lietuvos Respublikos radiacinės saugos įstatymas.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. gegužės 25 d. nutarimas Nr. 651 „Dėl Valstybės jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių ir darbuotojų apšvitos registro nuostatų patvirtinimo“ reglamentuoja registro duomenis, jų naudojimą ir apsaugą, sąsajas su kitais registrais.

Duomenų teikimo Registrui tvarką nustato Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. rugpjūčio 24 d. įsakymas Nr. V-675 „Dėl Duomenų teikimo Valstybės jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių ir darbuotojų apšvitos registrui tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas).

 
DUOMENŲ TEIKIMAS
 
Pagal Tvarkos aprašą, Registro duomenų teikėjai pateikia:
 
  • pranešimą apie darbuotoją, dirbantį su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais (Tvarkos aprašo 11 priedas). Jis pateikiamas per 10 darbo dienų, kai darbuotojas pradeda ar baigia darbą su šaltiniais, pereina į kitą padalinį, keičiasi darbuotojo asmeninė informacija ir kt.;
  • pranešimą apie darbuotojo, dirbančio su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais, apšvitą (Tvarkos aprašo 12 priedas). Jis teikiamas iki kiekvienų metų kovo 30 d.
 
Plačiau apie pranešimų teikimo tvarką galite skaityti čia.               
                                          

REGISTRO DUOMENYS
 
 

Darbuotojų apšvitos registre kaupiami profesinės apšvitos duomenys nuo 1992 m., o apie Ignalinos atominės elektrinės darbuotojus – nuo 1983 m. Darbuotojų, kurių apšvitos dozės įrašomos į Registrą, skaičiaus dinamika 2018–2020 m. pavaizduota 1 paveiksle.

 
 


1 pav. Darbuotojų metinių apšvitos dozių skaičiaus kitimo dinamika 2018–2020 m.
 

Vienas svarbiausių darbuotojų, dirbančių su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais, radiacinės saugos vertinimo kriterijų – darbuotojų gautos apšvitos dozės. Pagal Registre saugomus duomenis 2020 m.  dauguma (apie 94 proc.) darbuotojų išmatuotų metinių  apšvitos dozių buvo mažesnės už minimalų registruojamąjį lygį (1 mSv). Duomenys apie atskirų profesijų darbuotojų apšvitos dozių vidurkius 2020 m. pateikti 1 lentelėje.

 
 
 
 
 
1 lentelė. 2020 m. duomenys apie atskirų profesijų darbuotojų apšvitos dozių vidurkius*

 
Veiklos sritis, profesija
Darbuotojų dozių skaičius
Vidutinė individualioji dozė per metus, mSv
Medicina 3 519  
Iš jų gydytojai – iš viso
1 776
 
Rentgeno diagnostika
475
0,19
Odontologija
688
0,2
Kompiuterinė tomografija
31
0,18
Intervencinė radiologija ir kardiologija
171
1,34
Branduolinė medicina
41
0,35
Spindulinė terapija
55
0,18
Veterinarija
76
0,29
Kita
239
0,25
Vidurinysis personalas – iš viso
1 557
 
Rentgeno diagnostika
918
0,22
Odontologija
243
0,21
Kompiuterinė tomografija
62
0,19
Intervencinė radiologija ir kardiologija
183
0,73
Branduolinė medicina
41
0,59
Spindulinė terapija
82
0,18
Kita
23
0,13
Veterinarija
0,19 
Pagalbinis personalas – iš viso
186
 
Rentgeno diagnostika
64
0,17
Intervencinė radiologija ir kardiologija
29
0,32
Branduolinė medicina
22
0,23
Spindulinė terapija
17
0,21
Kita
54
0,16
Pramonė
2 011
 
Branduolinė energetika
1 924
0,4
Radiografija
39
0,26
Kita
48
0,14
Mokslas
146
0,1
Kita
218
0,16
Iš viso
5 894
 
 

*Lentelėje pateikiami duomenys pagal specialistų užimamas pareigas (įvertinti individualiųjų dozių ekvivalentai Hp(10)).
 
 
 

2020 m. didžiausias metines dozes gavo Lietuvos ar kitų valstybių branduolinės energetikos objektuose dirbę darbuotojai ir gydytojai intervenciniai kardiologai. Didžiausia gydytojo intervencinio kardiologo dozė per metus siekė 11,06 mSv, o branduolinės energetikos objekte dirbusio darbuotojo – 14,21 mSv.

 

KONTAKTAI

Dėl papildomos informacijos kreipkitės į Radiacinės saugos centro Profesinės apvitos skyriaus įrenginių techninės priežiūros inžinierę Korneliją Dacytę
el. paštas kornelja.dacyteATrsc.lt 
Tel. (8 5) 236 1936

Atnaujinta 2021-12-21

foto_s
foto_s
site_bullet Paieška
foto_s
foto_s
title_bullet Naujienų prenumerata
foto_s
foto_s
foto_s Mus rasite
foto_small
foto_s
Kalvarijų g. 153,
LT-08352, Vilnius

Tel. (8 5) 236 1936
El. paštas rsc@rsc.lt


foto_s
foto_s
Kilus bet kokiems su darbuotojų, gyventojų, pacientų radiacine sauga susijusiems klausimams, prašome kreiptis į Radiacinės saugos centrą. Atsakome į klausimus bei konsultuojame:

Vilniuje, Kalvarijų g. 153, pirmadieniais ir trečiadieniais 8.00 – 17.00 val., antradieniais ir ketvirtadieniais 7.30 – 17.30 val., penktadieniais 8.00 – 15.45 val. (pietų pertrauka 12.00 – 12.45 val.) tel. (8 5) 236 1936 arba el. paštu rscATrsc.lt;

Kaune, Aušros g. 44, darbo valandomis tel. +370 608 06187 arba el. paštu kaunasATrsc.lt;

Klaipėdoje, Bijūnų g. 6, darbo valandomis tel. +370 608 06185 arba el. paštu klaipedaATrsc.lt;

Šiauliuose, Vilniaus g. 229, darbo valandomis tel. +370 608 06198 arba el. paštu siauliaiATrsc.lt.

Pasistengsime Jums suteikti rūpimą informaciją.


Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytojų skaitliukai


Svetainė atnaujinta remiant tuometinei Švedijos radiacinės saugos institucijai (dabar SSM)
foto_s foto_s
foto_s foto_s
foto_s foto_s
foto_s
foto_s
foto_s