foto_s1
foto_s1 foto_hrb
foto_phrfoto_log
foto_s1
foto_s foto_s
foto_s foto_s
LT     /    EN
Titulinis puslapis foto_sep Puslapio struktūra foto_sep Rašykite mums foto_sep foto_dis foto_sep Versija spausdinimui
foto_s foto_s
foto_s
foto_s
foto_s foto_s
foto_s foto_s
foto_s foto_bull Reikalavimai šaltinių fizinei saugai užtikrinti foto_s
foto_s
    Licencijų ar laikinųjų leidimų turėtojai, kurie verčiasi veikla su I–V pavojingumo kategorijos uždaraisiais jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais (toliau – šaltiniai) Lietuvos Respublikos teritorijoje privalo užtikrinti Fizinės saugos taisyklėse nustatytų reikalavimų įgyvendinimą. Reikalavimai šaltinių fizinei saugai keliami priklausomai nuo šaltinių pavojingumo kategorijos.

    Šaltinių fizinei saugai užtikrinti naudojamos administracinės, konstrukcinės ir techninės priemonės. Konstrukcinėms priemonėms priskiriami technologiniai įrenginiai, užkertantys patekimą prie šaltinių (vandens putos, lipnios putos ir pan.) ir fiziniai barjerai (sienos, durys, langai, grotos ir pan.), apsaugantys šaltinius nuo pašalinių žmonių atsitiktinio ar neteisėto patekimo prie šaltinių, jų vagystės ar sabotažo (1 pav.). Techninėms priemonės priskiriami technologiniai įrenginiai, užtikrinantys neteisėto patekimo prie šaltinių aptikimą, greitą ir patikimą informacijos perdavimą bei jos įvertinimą (vaizdo stebėjimo įranga, judesio davikliai, perimetro elektroninės saugos sistemos, įsilaužimo jutikliai, ryšio priemonės ir kt.) (2 pav.), o administracines priemones sudaro rašytinės tvarkos, darbo taisyklės, įvairūs įstaigos vadovo paskyrimai bei įsakymai procedūros ir tvarkos aprašai, kuriuose aprašyta, kaip yra užtikrinama šaltinių fizinė sauga. Didesnio aktyvumo šaltiniams keliami reikalavimai naudoti daugiau konstrukcinių priemonių, kadangi jų veikimas dažniausiai yra nepriklausomas ir mažiau jautrus tokių veiksnių, kaip žmogaus klaidos, elektros tiekimo trikdžiai bei kt. poveikiui. Vykdant darbus lauko sąlygomis, dažniausiai nėra galimybės šaltinių fizinei saugai užtikrinti techninėmis ar konstrukcinėmis priemonėmis, todėl turi būti naudojamos papildomos administracinės priemonės. 


Reikalavimai šaltinių fizinei saugai užtikrinti
Reikalavimai šaltinių fizinei saugai užtikrinti
Reikalavimai šaltinių fizinei saugai užtikrinti

 1 pav. Konstrukcinės priemonės
 
 

Reikalavimai šaltinių fizinei saugai užtikrinti
Reikalavimai šaltinių fizinei saugai užtikrinti
Reikalavimai šaltinių fizinei saugai užtikrinti

2 pav. Techninės priemonės

 

Šaltinių fizinės saugos reikalavimai: 

 

Asmens, skiriamo atsakingu už I, II, III pavojingumo kategorijų šaltinių fizinę saugą ar priimamo į darbą vežti I, II, III pavojingumo kategorijų šaltinius, tinkamumo dirbti šį darbą nustatymas

 

Licencijos ar laikinojo leidimo turėtojas privalo:

 

  1. Prieš skirdamas konkretų fizinį asmenį, atsakingą už I, II, III pavojingumo kategorijų šaltinių fizinę saugą, ar priimdamas tokį asmenį į darbą vežti I, II, III pavojingumo kategorijų šaltinius, kreiptis į Radiacinės saugos centrą teisės aktų nustatyta tvarka dėl šio asmens tinkamumo dirbti šį darbą patikrinimo organizavimo .
  2. Neskirti konkretaus asmens, atsakingo už I, II, III pavojingumo kategorijų šaltinių fizinę saugą, ir nepriimti tokio asmens į darbą vežti I, II, III pavojingumo kategorijų šaltinius, jeigu šiam asmeniui nėra suėję 18 metų, šis asmuo turi neišnykusį arba nepanaikintą teistumą už sunkius ir labai sunkius nusikaltimus arba nusikaltimus nuosavybei, turtinėms teisėms ir turtiniams interesams, visuomenės saugumui, susijusius su disponavimu ginklais, šaudmenimis, sprogmenimis, sprogstamosiomis ar radioaktyviosiomis medžiagomis arba karine įranga, ar kuriam taikomos prevencinio poveikio priemonės pagal Lietuvos Respublikos organizuoto nusikalstamumo užkardymo įstatymą, ar yra kitų aplinkybių, dėl kurių Policijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos ar Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamento vertinimu asmuo negalėtų dirbti šio darbo, serga ligomis, dėl kurių negalėtų dirbti šio darbo, yra įrašytas į sveikatos priežiūros įstaigos įskaitą dėl alkoholizmo, narkomanijos, prižiūrimas dėl psichikos ligos ar sutrikimo, įtrauktas į Neveiksnių ir ribotai veiksnių asmenų registrą.

 

Fizinės saugos užtikrinimo priemonių kokybės pakankamumo įvertinimas 

 

 

Siekiant įvertinti bendrą fizinės saugos sistemos efektyvumą ir įsitikinti, kad naudojamų fizinės saugos užtikrinimo priemonių kokybė yra pakankama, turi būti atliktas fizinės saugos užtikrinimo priemonių kokybės pakankamumo įvertinimas pagal Taisyklių 2 priedą ir parengta ataskaita su vertinimo išvadomis. Fizinės saugos užtikrinimo priemonių kokybės pakankamumo įvertinimas turi būti atliekamas ne rečiau kaip kartą per 5 metus. Atlikus fizinės saugos užtikrinimo priemonių kokybės pakankamumo įvertinimą, parengta ataskaita su vertinimo išvadomis turi būti pateikta Radiacinės saugos centrui.

 

Pasikeitus veiklos, turint licenciją ar laikinąjį leidimą, sąlygoms, susijusioms su fizinės saugos užtikrinimu, privaloma atlikti pakartotinį fizinės saugos užtikrinimo priemonių kokybės pakankamumo įvertinimą.

 

Fizinės saugos užtikrinimo priemonių kokybės pakankamumo įvertinimą sudaro šie elementai:

 

1. šaltinių, tarp jų ir panaudotų šaltinių, sąrašo, kuriame būtų registruojama išsami informacija apie licencijos ar laikinojo leidimo turėtojo turimus šaltinius, jų pavojingumo kategorijas, fizinę formą, saugojimo ar naudojimo vietą, sudarymas;

2. įdiegtų fizinės saugos užtikrinimo priemonių, užtikrinančių fizinės saugos sistemos funkcijas (aptikimą, užlaikymą ir reagavimą), nustatymas;

3. fizinės saugos sistemos efektyvumo, apsaugant nuo numatomos grėsmės, vertinimas;

4. jeigu reikia, papildomų fizinės saugos priemonių, užtikrinančių priimtiną fizinės saugos lygį, nustatymas.

 

  • Fizinės saugos užtikrinimo priemonių kokybės pakankamumo įvertinimą gali atlikti tik tinkamų techninių žinių apie objektą, kuriame naudojami ir saugomi šaltiniai, bei apie įrengtas fizinės saugos priemones turintys licencijos ar laikinojo leidimo turėtojo darbuotojai ir (ar) kitų įmonių, galinčių atlikti fizinės saugos sistemų vertinimą, specialistai.
  • Fizinės saugos sistemos efektyvumo vertinimas gali būti atliekamas ekspertinio vertinimo būdu.

 

Atliekant fizinės saugos sistemos efektyvumo vertinimą turi būti:

 

1. nagrinėjami galimi patekimo prie šaltinių keliai. Jie turi būti pažymėti (atitinkamais simboliais) įmonės ar įstaigos teritorijos ir teritorijos, esančios už įmonės ar įstaigos ribų, bei pastato ir patalpų (saugyklos), kurioje naudojami ir (ar) saugomi šaltiniai, planuose;

2. vertinamas patekimo prie šaltinių keliuose įrengtų konstrukcinių ir techninių priemonių pakankamumas. Įdiegtos fizinės saugos konstrukcinės ir techninės priemonės turi būti pažymėtos (atitinkamais simboliais) įmonės ar įstaigos teritorijos bei pastato ir patalpų (saugyklos), kurioje naudojami ir (ar) saugomi šaltiniai, planuose;

3. vertinamas konstrukcinių priemonių (durų, langų, sienų ir pan.) efektyvumas. Atliekant šį vertinimą turi būti apskaičiuojamas laikas (užlaikymo laikas), kurio prireiks įsibrovėliui įveikti konstrukcines priemones;

4. vertinamas techninių priemonių efektyvumas:

4.1. tikimybė aptikti įsibrovėlį;

4.2. klaidingų pavojaus signalų suveikimo dažnis, jų atsiradimo priežastys ir atlikti korekciniai veiksmai dėl pasikartojančių klaidingų pavojaus signalų suveikimo;

5. vertinamos apsaugos pajėgų funkcijas vykdančių asmenų (darbuotojų, saugos tarnybos ir (ar) policijos) reagavimo (informacijos gavimo, vertinimo, perdavimo ir kt.) ir atvykimo į įvykio vietą procedūros;

6. nagrinėjamos administracinės ir techninės priemonės, padedančios sumažinti grėsmę iš vidaus ir neteisėto patekimo prie šaltinių tikimybę.

 
 
Atnaujinta 2021-04-13

foto_s
foto_s
site_bullet Paieška
foto_s
foto_s
title_bullet Naujienų prenumerata
foto_s
foto_s
foto_s Mus rasite
foto_small
foto_s
Kalvarijų g. 153,
LT-08352, Vilnius

Tel. (8 5) 236 1936
El. paštas rsc@rsc.lt


foto_s
foto_s
Kilus bet kokiems su darbuotojų, gyventojų, pacientų radiacine sauga susijusiems klausimams, prašome kreiptis į Radiacinės saugos centrą. Atsakome į klausimus bei konsultuojame:

Vilniuje, Kalvarijų g. 153, pirmadieniais ir trečiadieniais 8.00 – 17.00 val., antradieniais ir ketvirtadieniais 7.30 – 17.30 val., penktadieniais 8.00 – 15.45 val. (pietų pertrauka 12.00 – 12.45 val.) tel. (8 5) 236 1936 arba el. paštu rscATrsc.lt;

Kaune, Aušros g. 44, darbo valandomis tel. +370 608 06187 arba el. paštu kaunasATrsc.lt;

Klaipėdoje, Bijūnų g. 6, darbo valandomis tel. +370 608 06185 arba el. paštu klaipedaATrsc.lt;

Šiauliuose, Vilniaus g. 229, darbo valandomis tel. +370 608 06198 arba el. paštu siauliaiATrsc.lt.

Pasistengsime Jums suteikti rūpimą informaciją.


Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytojų skaitliukai


Svetainė atnaujinta remiant tuometinei Švedijos radiacinės saugos institucijai (dabar SSM)
foto_s foto_s
foto_s foto_s
foto_s foto_s
foto_s
foto_s
foto_s