foto_s1
foto_s1 foto_hrb
foto_phrfoto_log
foto_s1
foto_s foto_s
foto_s foto_s
LT     /    EN
Titulinis puslapis foto_sep Puslapio struktūra foto_sep Rašykite mums foto_sep foto_dis foto_sep Versija spausdinimui
foto_s foto_s
foto_s
foto_s
foto_s foto_s
foto_s foto_s
foto_s foto_bull Teisės aktų naujienos foto_s
foto_s

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMAI

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. liepos 1 d. nutarimas Nr. 519 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. rugsėjo 12 d. nutarimo Nr. 918 „Dėl Lietuvos Respublikos radiacinės saugos įstatymo įgyvendinimo“ pakeitimo“.

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO ĮSAKYMAI

 

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2021 m. gruodžio 13 d. įsakymas Nr. V-2836 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. rugsėjo 1 d. įsakymo Nr. V-678 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 88:2005 „Nemedicininės paskirties atvirųjų jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių radiacinė sauga“ patvirtinimo“ pakeitimo“.

 

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2021 m. gruodžio 3 d. įsakymas Nr. V-2742 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 1 d. įsakymo Nr. V-393 „Dėl Maisto ir jo ingredientų apdorojimo jonizuojančiąja spinduliuote reikalavimų patvirtinimo“ pakeitimo“.

 

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2021 m. lapkričio 10 d. įsakymas Nr. V-2539/22.3-182 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2008 m. gruodžio 24 d. įsakymo Nr. V-1271/22.3-139 „Dėl Radioaktyviųjų medžiagų, radioaktyviųjų atliekų ir panaudoto branduolinio kuro įvežimo, išvežimo, vežimo tranzitu ir vežimo Lietuvos Respublikoje taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“.

 

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2021 m. lapkričio 8 d. įsakymas Nr. V-2502 „Dėl Radiacinės saugos centro vykdomų valstybinės aplinkos monitoringo 2018–2023 metų programos uždavinių įgyvendinimo 2022 metais plano patvirtinimo“.

 

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2021 m. spalio 27 d. įsakymas Nr. V-2445 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. spalio 31 d. įsakymo Nr. V-1194 „Dėl Radiacinės saugos centro administracijos struktūros patvirtinimo“ pakeitimo“.

 

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2021 m. spalio 26 d. įsakymas Nr. V-2418 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. rugpjūčio 27 d. įsakymo Nr. V-952 „Dėl Diagnostinių atskaitos lygių, taikomų spindulinės diagnostikos ir intervencinės radiologijos procedūrų metu, patvirtinimo“ pakeitimo“.

 

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2021 m. spalio 21 d. įsakymas Nr. V- 2376 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. gruodžio 21 d. įsakymo Nr. 663 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 73:2018 „Pagrindinės radiacinės saugos normos“ patvirtinimo“ pakeitimo“.

 

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2021 m. rugpjūčio 27 d. įsakymas Nr. V-1952 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 25 d. įsakymo Nr. 285 „Dėl Valstybinės radiacinės saugos priežiūros reglamento patvirtinimo“ pakeitimo“.

 

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2021 m. birželio 29 d. įsakymas Nr. V-1505 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 23 d. įsakymo Nr. V-455 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 24:2017 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ patvirtinimo“ pakeitimo“.

 

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2021 m. gegužės 21 d. įsakymas Nr. V-1164 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. vasario 14 d. įsakymo Nr. V-95 ,,Dėl Lietuvos higienos normos HN 31:2008 „Radiacinės saugos reikalavimai medicininėje rentgenodiagnostikoje“ patvirtinimo“ pakeitimo“.

 

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2021 m. balandžio 6 d. įsakymas Nr. V-724 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. lapkričio 9 d. įsakymo Nr. 621 „Dėl mokamų visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų, teikiamų Radiacinės saugos centre ir jo skyriuose“ pakeitimo“.

 

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2021 m. kovo 18 d. įsakymas Nr. V-561 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. liepos 22 d. įsakymo Nr. V-612 „Dėl Radiacinės saugos centro nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“.

 

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2021 m. sausio 18 d. įsakymas Nr. V-93 „Dėl Radiacinės saugos centro vykdomų Valstybinės aplinkos monitoringo 2018–2023 metų programos uždavinių įgyvendinimo 2021 metais plano patvirtinimo“.

 

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2021 m. sausio 18 d. įsakymas Nr. V-92 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. rugsėjo 7 d. įsakymo Nr. V-687 „Dėl Jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių, išskyrus verčiantis branduolinės energetikos srities veikla su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais naudojamus jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius, fizinės saugos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“. 

 

 

RADIACINĖS SAUGOS CENTRO DIREKTORIAUS ĮSAKYMAI

 

Radiacinės saugos centro direktoriaus 2021 m. gruodžio 27 d. įsakymas Nr. V-131 „Dėl Radiacinės saugos centro direktoriaus 2013 m. rugsėjo 27 d. įsakymo Nr. V-64 „Dėl Planinių patikrinimų metu atliekamų radiologinių tyrimų ir įrangos bandymų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“.

 

Radiacinės saugos centro direktoriaus 2021 m. gruodžio 22 d. įsakymas Nr. V-129 „Dėl Radiacinės saugos centro direktoriaus 2018 m. spalio 19 d. įsakymo Nr. V-62 „Dėl Dokumentų, būtinų veiklai su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais įteisinti, rengimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“.

 

Radiacinės saugos centro direktoriaus 2021 m. gruodžio 13 d. įsakymas Nr. V-120 „Dėl Radiacinės saugos centro direktoriaus 2017 m. spalio 4 d. įsakymo Nr. V-86 „Dėl Medicinos fiziko eksperto profesinio pasirengimo vertinimo komisijos sudarymo“ pakeitimo.

 

Radiacinės saugos centro direktoriaus 2021 m. gruodžio 7 d. įsakymas Nr. V-119 „Dėl Valstybinės reikšmės objektų pasirengimo tęsti veiklą, įvykus branduolinei ar radiologinei avarijai, radiacinės saugos rekomendacijų patvirtinimo“.

 

Radiacinės saugos centro direktoriaus 2021 m. lapkričio 18 d. įsakymas Nr. V-111 „Dėl Žemės, pastatų, kelių ir kitų aplinkos objektų dezaktyvavimo bendrųjų ir operatyvinių kriterijų nustatymo, įvykus branduolinei ar radiologinei avarijai, rekomendacijų patvirtinimo“.

 

Radiacinės saugos centro direktoriaus 2021 m. lapkričio 8 d. įsakymas Nr. V-106 „Dėl Radiacinės saugos centro direktoriaus 2011 m. rugsėjo 15 d. įsakymo Nr. 62V „Dėl Statinio projekto radiacinės saugos (specialiosios) ekspertizės ir statybos ar rekonstravimo projekto, pateikto statybos leidimui gauti, sprendinių atitikties nustatytiems radiacinės saugos reikalavimams tikrinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“.

 

Radiacinės saugos centro direktoriaus 2021 m. spalio 14 d. įsakymas Nr. V-91 „Dėl Radiacinės saugos centro direktoriaus 2016 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr. V-153 „Dėl įgaliojimų vykdyti valstybinės radiacinės saugos priežiūros funkcijas suteikimo“ pakeitimo“.

 

 

Radiacinės saugos centro direktoriaus 2021 m. balandžio 30 d. įsakymas Nr. V-47 „Dėl Radiacinės saugos centro direktoriaus 2017 m. spalio 4 d. įsakymo Nr. V-86 „Dėl Medicinos fiziko eksperto profesinio pasirengimo vertinimo komisijos sudarymo“ pakeitimo“.

 

Radiacinės saugos centro direktoriaus 2021 m. vasario 12 d. įsakymas Nr. V-19 „Dėl Radiacinės saugos centro direktoriaus 2016 m. gruodžio 23 d. įsakymo Nr. V-156 „Dėl Avarinės parengties kategorijų ir jų nustatymo kriterijų rengiantis radiologinėms avarijoms, galinčioms įvykti verčiantis veikla su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais, išskyrus branduolinės energetikos srities veiklą su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais, rekomendacijų patvirtinimo“ pakeitimo“.

  

 

 Atnaujinta 2021-12-23


foto_s
foto_s
site_bullet Paieška
foto_s
foto_s
title_bullet Naujienų prenumerata
foto_s
foto_s
foto_s Mus rasite
foto_small
foto_s
Kalvarijų g. 153,
LT-08352, Vilnius

Tel. (8 5) 236 1936
El. paštas rsc@rsc.lt


foto_s
foto_s
Kilus bet kokiems su darbuotojų, gyventojų, pacientų radiacine sauga susijusiems klausimams, prašome kreiptis į Radiacinės saugos centrą. Atsakome į klausimus bei konsultuojame:

Vilniuje, Kalvarijų g. 153, pirmadieniais ir trečiadieniais 8.00 – 17.00 val., antradieniais ir ketvirtadieniais 7.30 – 17.30 val., penktadieniais 8.00 – 15.45 val. (pietų pertrauka 12.00 – 12.45 val.) tel. (8 5) 236 1936 arba el. paštu rscATrsc.lt;

Kaune, Aušros g. 44, darbo valandomis tel. +370 608 06187 arba el. paštu kaunasATrsc.lt;

Klaipėdoje, Bijūnų g. 6, darbo valandomis tel. +370 608 06185 arba el. paštu klaipedaATrsc.lt;

Šiauliuose, Vilniaus g. 229, darbo valandomis tel. +370 608 06198 arba el. paštu siauliaiATrsc.lt.

Pasistengsime Jums suteikti rūpimą informaciją.


Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytojų skaitliukai


Svetainė atnaujinta remiant tuometinei Švedijos radiacinės saugos institucijai (dabar SSM)
foto_s foto_s
foto_s foto_s
foto_s foto_s
foto_s
foto_s
foto_s