foto_s1
foto_s1 foto_hrb
foto_phrfoto_log
foto_s1
foto_s foto_s
foto_s foto_s
LT     /    EN
Titulinis puslapis foto_sep Puslapio struktūra foto_sep Rašykite mums foto_sep foto_dis foto_sep Versija spausdinimui
foto_s foto_s
foto_s
foto_s
foto_s foto_s
foto_s foto_s
foto_s foto_bull Bendroji informacija foto_s
foto_s

Bendroji informacija

    Pagrindinis valstybinės radiacinės saugos priežiūros uždavinys – teikti metodinę pagalbą ir konsultacijas ūkio subjektams, prižiūrėti, kaip ūkio subjektai laikosi įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių radiacinę saugą ir jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių fizinę saugą, reikalavimų, taikyti ūkio subjektams, kurie padarė pažeidimų, administracinę atsakomybę ir kitas poveikio priemones, įgyvendinti kitas priemones, užtikrinančias tinkamą teisės aktų, reglamentuojančių radiacinę saugą ir jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių fizinę saugą, reikalavimų laikymąsi ir mažinančias pažeidimų skaičių.


Valstybinė radiacinės saugos priežiūra apima: 

  •   ūkio subjektų konsultavimą RSC kompetencijos klausimais ir kitų prevencinių veiksmų, skirtų užkirsti kelią galimiems pažeidimams, atlikimą;
  •   ūkio subjektų veiklos patikrinimus; 
  •   teisės aktų nustatyta tvarka gautos informacijos apie ūkio subjektų veiklą vertinimą;
  •   poveikio priemonių ūkio subjektams taikymą įstatymų ir jų pagrindu priimtų kitų poįstatyminių teisės aktų nustatyta tvarka.

 

   Lietuvos Respublikos ūkio ministerija skatina ūkio subjektų veiklos priežiūrą atliekančias institucijas veikloje taikyti pažangias verslo priežiūros priemonės:

https://www.youtube.com/user/UKIOMINISTERIJA

    Radiacinės saugos centras, siekdamas didinti valstybės konkurencingumą, gerinti verslo aplinką ir ūkio subjektų valstybinės radiacinės saugos priežiūros funkcijas, skatinti darbo vietų kūrimą ir išsaugojimą bei mažinti administracinę naštą verslui, prisijungė prie 2011 m. rugsėjo 14 d. „Deklaracijos dėl pirmųjų verslo metų“.

    Deklaracija dėl pirmųjų verslo metų paskelbta Ūkio ministerijos tinklapyje www.ukmin.lt, skiltyje Verslo aplinka > Verslo priežiūros institucijų pertvarka > Deklaracija dėl pirmųjų verslo metų.

   Visą deklaracijos tekstą rasite čia.


NAUJAUSI TEISĖS AKTAI

Teisės aktų, reglamentuojančių Radiacinės saugos centro veiklą ir įtvirtinančių Radiacinės saugos centrui priskirtos priežiūros srities reikalavimus, sąrašas
 

ĮSTATYMAI

Lietuvos Respublikos radiacinės saugos įstatymas; 

Lietuvos Respublikos radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įstatymas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMAI

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. rugsėjo 12 d. nutarimas Nr. 918 „Dėl Lietuvos Respublikos radiacinės saugos įstatymo įgyvendinimo“. 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO ĮSAKYMAI

 

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. spalio 2 d. įsakymas Nr. V-1117 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. kovo 12 d. įsakymo Nr. V-250 „Dėl Medienos ir durpių, importuojamų iš trečiųjų valstybių į Lietuvos Respublikos rinką, užterštumo 137Cs radionuklidu bei medienos ir durpių kuro pelenų, užterštų 137Cs radionuklidu, naudojimo ir tvarkymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“;

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. spalio 2 d. įsakymas Nr. V-1066 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. lapkričio 22 d. įsakymo Nr. V-1001 „Dėl Privalomojo radiacinės saugos mokymo ir instruktavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“; 

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. spalio 1 d. įsakymas Nr. V-1059 „Dėl Radiacinės saugos eksperto, išskyrus branduolinės energetikos srities veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais radiacinės saugos ekspertą, pripažinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. rugpjūčio 27 d. įsakymas Nr. V-952 „Dėl Diagnostinių atskaitos lygių, taikomų spindulinės diagnostikos ir intervencinės radiologijos procedūrų metu, patvirtinimo“;

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. rugpjūčio 27 d. įsakymas Nr. V-941 „Dėl Veiklų su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais, išskyrus branduolinės energetikos srities veiklą su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais, įskaitant vartojimo gaminių gamybą, importą ir numatomą naudojimą, pagrįstumo vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

   

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO ĮSAKYMAIS PATVIRTINTOS HIGIENOS NORMOS 

 

Lietuvos higienos norma HN 73:2018 „Pagrindinės radiacinės saugos normos“, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. 663 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 73:2018 „Pagrindinės radiacinės saugos normos“ patvirtinimo“.

 

RADIACINĖS SAUGOS CENTRO DIREKTORIAUS ĮSAKYMAI

 

Radiacinės saugos centro direktoriaus 2018 m. spalio 19 d. įsakymas Nr. V-62 „Dėl Dokumentų, būtinų veiklai su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais įteisinti, rengimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;

Radiacinės saugos centro direktoriaus 2018 m. spalio 16 d. įsakymas Nr. V-60 „Dėl Pagrįstos veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais, išskyrus branduolinės energetikos srities veiklą su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais, rūšių sąrašo patvirtinimo“.

 

KONTAKTAI

RSC Radiacinės saugos priežiūros skyrius Kalvarijų g. 153, Vilnius,

tel. (8 5) 236 1936, el. paštas rscАТrsc.lt, vaidas.statkusATrsc.lt.

 

Dėl informacijos asmens sveikatos priežiūros įstaigų radiacinės saugos priežiūros klausimais prašome kreiptis į vyr. specialistus:

       Vandą Tovianskają Požerskają, tel. (8 5) 236 1936 arba el. p. vanda.tovianskajaАТrsc.lt

       Kristiną Živilę Gobytę, tel. (8 5) 236 1936 arba el. p. kristina.gobyteАТrsc.lt

       Miglę Staliulionytę, tel. (8 5) 236 1936 arba el. p. migle.staliulionyteАТrsc.lt

 

Dėl informacijos pramonės, mokslo ir mokymo bei kitų įstaigų radiacinės saugos priežiūros klausimais prašome kreiptis į Radiacinės saugos priežiūros skyriaus patarėją:

       Rugilę Aganauskaitę, tel. (8 5) 236 1936 arba el. p. rugile.aganauskaiteATrsc.lt

 

Radiacinės saugos priežiūros skyriaus vyr. specialistai Kaune – Aušros g. 44, Kaunas, tel. +370 608 06187, el. paštas kaunasАТrsc.lt:

       Eglė Karmanovienė, tel. +370 608 06187, el. p. egle.karmanovieneATrsc.lt;

       Ieva Masiulytė, tel. +370 608 06187, el. p. ieva.masiulytėATrsc.lt.

 

Radiacinės saugos priežiūros skyriaus vyr. specialistai Klaipėdoje – Bijūnų g. 6, Klaipėda, tel. +370 608 06185, el. paštas klaipedaАТrsc.lt: 

       Aurelija Butienė, tel. +370 608 06185, el. p. aurelija.butieneATrsc.lt;

       Kristina Mažonienė, tel. +370 608 06185, el. p. kristina.mazonieneATrsc.lt.

 

Radiacinės saugos priežiūros skyriaus specialistai Šiauliuose – Vilniaus g. 229, Šiauliai, tel. +370 608 06198, el. paštas siauliaiАТrsc.lt:

       Henrikas Grušas, tel. +370 608 06198, henrikas.grusasATrsc.lt;

       Kęstas Gaurilčikas, tel. +370 608 06198, kestas.gaurilcikasATrsc.lt.

 
 
Atnaujinta 2022-01-12 

foto_s
foto_s
site_bullet Paieška
foto_s
foto_s
title_bullet Naujienų prenumerata
foto_s
foto_s
foto_s Mus rasite
foto_small
foto_s
Kalvarijų g. 153,
LT-08352, Vilnius

Tel. (8 5) 236 1936
El. paštas rsc@rsc.lt


foto_s
foto_s
Kilus bet kokiems su darbuotojų, gyventojų, pacientų radiacine sauga susijusiems klausimams, prašome kreiptis į Radiacinės saugos centrą. Atsakome į klausimus bei konsultuojame:

Vilniuje, Kalvarijų g. 153, pirmadieniais ir trečiadieniais 8.00 – 17.00 val., antradieniais ir ketvirtadieniais 7.30 – 17.30 val., penktadieniais 8.00 – 15.45 val. (pietų pertrauka 12.00 – 12.45 val.) tel. (8 5) 236 1936 arba el. paštu rscATrsc.lt;

Kaune, Aušros g. 44, darbo valandomis tel. +370 608 06187 arba el. paštu kaunasATrsc.lt;

Klaipėdoje, Bijūnų g. 6, darbo valandomis tel. +370 608 06185 arba el. paštu klaipedaATrsc.lt;

Šiauliuose, Vilniaus g. 229, darbo valandomis tel. +370 608 06198 arba el. paštu siauliaiATrsc.lt.

Pasistengsime Jums suteikti rūpimą informaciją.


Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytojų skaitliukai


Svetainė atnaujinta remiant tuometinei Švedijos radiacinės saugos institucijai (dabar SSM)
foto_s foto_s
foto_s foto_s
foto_s foto_s
foto_s
foto_s
foto_s