foto_s1
foto_s1 foto_hrb
foto_phrfoto_log
foto_s1
foto_s foto_s
foto_s foto_s
LT     /    EN
Titulinis puslapis foto_sep Puslapio struktūra foto_sep Rašykite mums foto_sep foto_dis foto_sep Versija spausdinimui
foto_s foto_s
foto_s
foto_s
foto_s foto_s
foto_s foto_s
foto_s foto_bull Licencijos ar laikinojo leidimo išdavimas foto_s
foto_s

Pagal Radiacinės saugos įstatymą (toliau – RSĮ):

 

Licencija vykdyti veiklą su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais (toliau – licencija) – reguliuojančiosios institucijos asmeniui išduodamas dokumentas arba Valstybės jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių ir darbuotojų apšvitos registro ar Licencijų informacinės sistemos įrašas, kuriuo asmeniui suteikiama teisė vykdyti veiklą su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais šiame dokumente arba įraše nustatytomis veiklos sąlygomis.

 

Laikinasis leidimas vykdyti veiklą su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais (toliau – laikinasis leidimas) – reguliuojančiosios institucijos asmeniui išduodamas dokumentas arba Valstybės jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių ir darbuotojų apšvitos registro ar Licencijų informacinės sistemos įrašas, kuriuo suteikiama teisė asmeniui, turinčiam valstybėje narėje išduotą dokumentą, kuriuo suteikiama teisė vykdyti veiklą su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais, laikinai Lietuvos Respublikoje vykdyti tokią veiklą šiame dokumente arba įraše nustatytomis veiklos sąlygomis.


Pareiškėjas, ketinantis gauti licenciją ar laikinąjį leidimą vykdyti veiklą su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais, privalo užpildyti Paraišką išduoti licenciją arba Prašymą išduoti laikinąjį leidimą ir pateikti Radiacinės saugos centrui (toliau-RSC). Paraiškos išduoti licenciją ir Prašymo išduoti laikinąjį leidimą formos, jų pildymo ir dokumentų rengimo tvarka yra aprašyta Radiacinės saugos centro direktoriaus 2018 m. spalio 19 d. įsakymo Nr. V-62 „Dėl Dokumentų, būtinų veiklai su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais įteisinti, rengimo tvarkos aprašo patvirtinimo“  (5–34) punktuose.


Kokie dokumentai turi būti pateikti kartu su paraiška išduoti licenciją?


Priklausomai nuo veiklos su šaltiniais licencijos rūšies (RSĮ 12 straipsnio 3 dalies nuostatos), reikalinga parengti ir RSC pateikti atitinkamus dokumentus pagal Veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais įteisinimo taisyklių (toliau – Taisyklės) 13 punkto nuostatas. Konkretus sąrašas dokumentų, kuriuos privaloma pateikti, priklausomai nuo licencijos rūšies, yra nurodyta  Taisyklių 17 punkte.

 

Kokie dokumentai turi būti pateikti kartu su prašymu išduoti laikinąjį leidimą?


Priklausomai nuo veiklos su šaltiniais laikinojo leidimo rūšies (RSĮ 12 straipsnio 3 dalies nuostatos), reikalinga parengti ir RSC pateikti atitinkamus dokumentus pagal Taisyklių 13 punkto nuostatas. Konkretus sąrašas dokumentų, kuriuos privaloma pateikti, priklausomai nuo laikinojo leidimo rūšies, yra nurodyta Taisyklių 18 punkte.Kaip dokumentai turi būti pateikti RSC?


 Rinkinys dokumentų, kurie reikalingi licencijai ar laikinajam leidimui gauti, turi būti parengtas dviem egzemplioriais ir patvirtintas pareiškėjo. Vienas dokumentų rinkinys yra pateikiamas RSC tiesiogiai, paštu arba saugiomis elektroninėmis priemonėmis tiesiogiai, ar per kontaktinį centrą. Kitas dokumentų rinkinys turi likti pas pareiškėją. RSC pateiktas dokumentų rinkinys pareiškėjui negrąžinamas.


Kokiais terminais išnagrinėjami pateikti dokumentai ir priimamas sprendimas?

RSC centras per 30 kalendorinių dienų nuo visų tinkamai įformintų licencijai ar laikinajam leidimui išduoti būtinų dokumentų gavimo dienos priima sprendimą išduoti licenciją ar laikinąjį leidimą arba motyvuotą atsisakymą išduoti licenciją ar laikinąjį leidimą ir apie tai ne vėliau kaip per 5 darbo dienas raštu informuoja asmenį, kuris pateikė paraišką išduoti licenciją ar prašymą išduoti laikinąjį leidimą. Jeigu asmuo pateikė ne visus licencijai ar laikinajam leidimui išduoti būtinus dokumentus ir per RSC nustatytą terminą nepateikė tinkamai įformintų trūkstamų dokumentų, RSC ne vėliau kaip per 5 darbo dienas raštu informuoja šį asmenį, kad paraiška išduoti licenciją ar prašymas išduoti laikinąjį leidimą paliekamas nenagrinėtas.

 

Išduoti licenciją ar laikinąjį leidimą atsisakoma, jeigu pateikti dokumentai neatitinka jiems keliamų reikalavimų ar valstybinės radiacinės saugos priežiūros radiacinės saugos reikalavimų vykdymo kontrolės metu nustatyta, kad pateikti klaidingi, netikslūs, neišsamūs duomenys.
Atsakymo dėl licencijos ar laikinojo leidimo išdavimo nepateikimas nelaikomas licencijos ar laikinojo leidimo išdavimu.


Valstybės rinkliava už licencijos ar laikinojo leidimo išdavimą


Valstybės rinkliava už licencijosar laikinojo leidimo išdavimą yra nustatyta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1458 „Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir Valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“  ir priklauso nuo licencijos ar laikinojo leidimo rūšies.


Už licencijos gaminti, naudoti, saugoti, perdirbti jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius ir (ar) tvarkyti (atlikti pradinį radioaktyviųjų atliekų apdorojimą (rinkti, rūšiuoti, dezaktyvuoti), atlikti pagrindinį radioaktyviųjų atliekų apdorojimą, saugoti) radioaktyviąsias atliekas išdavimą valstybės rinkliava yra 257 Eur.

 

Už laikinojo leidimo gaminti, naudoti, saugoti, perdirbti jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius ir (ar) tvarkyti (atlikti pradinį radioaktyviųjų atliekų apdorojimą (rinkti, rūšiuoti, dezaktyvuoti), atlikti pagrindinį radioaktyviųjų atliekų apdorojimą, saugoti) radioaktyviąsias atliekas išdavimą valstybės rinkliava yra 146 Eur.


Už visų kitų rūšių licencijų ar laikinųjų leidimų išdavimą valstybės rinkliava yra 98 Eur.

 

 Valstybės rinkliava turi būti sumokėta į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos atitinkamą sąskaitą viename iš šių bankų: AB „Citadele" bankas, AB DNB bankas, AB SEB bankas, AB Šiaulių bankas, Luminor Bank AS Lietuvos skyrius, AB „Swedbank", UAB Medicinos bankas, nurodytais rekvizitais: gavėjo kodas 188659752, įmokos kodas 5769, mokesčio pavadinimas – Valstybės rinkliava už licencijos ar laikinojo leidimo vykdyti veiklą su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais išdavimą.

 

Atkreipiame dėmesį, kad licenciją ar laikinąjį leidimą RSC išduos tik tuomet, kai iš pareiškėjo gaus kopiją dokumento, patvirtinančio Valstybės rinkliavos už licencijos ar laikinojo leidimo išdavimą sumokėjimą.

 

Informuojame, RSC išduodamos licencijos ar laikinieji leidimai laikomi išduotais, kai padaromi atitinkami įrašai RSC tvarkomame Valstybės jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių ir darbuotojų apšvitos registre ir Licencijų informacinėje sistemoje. Popierinės licencijos ar laikinieji leidimai nebeišduodami.

 

Informacija apie išduotas licencijas ir laikinuosius leidimus yra skelbiama RSC interneto svetainėje adresu www.rsc.lt, skiltyje: „Išduotos licencijos“ ir VĮ Registrų centro tvarkomoje Licencijų informacinėje sistemoje internetiniu adresu www.licencijavimas.lt/lis-epp-app/public skiltyje: „Licencijų paieška“.

 

Licencijos ar laikinojo leidimo galiojimo terminas

Licencija išduodama neterminuotam laikui. 

 

Laikinojo leidimo galiojimo terminą nustato ir veiklos vykdymo laikinumą vertina RSC, atsižvelgdamas į tokios veiklos ypatumus, vykdymo trukmę, reguliarumą, dažnumą ir tęstinumą.

 
 
 Atnaujinta 2021-10-11

foto_s
foto_s
site_bullet Paieška
foto_s
foto_s
title_bullet Naujienų prenumerata
foto_s
foto_s
foto_s Mus rasite
foto_small
foto_s
Kalvarijų g. 153,
LT-08352, Vilnius

Tel. (8 5) 236 1936
El. paštas rsc@rsc.lt


foto_s
foto_s
Kilus bet kokiems su darbuotojų, gyventojų, pacientų radiacine sauga susijusiems klausimams, prašome kreiptis į Radiacinės saugos centrą. Atsakome į klausimus bei konsultuojame:

Vilniuje, Kalvarijų g. 153, pirmadieniais ir trečiadieniais 8.00 – 17.00 val., antradieniais ir ketvirtadieniais 7.30 – 17.30 val., penktadieniais 8.00 – 15.45 val. (pietų pertrauka 12.00 – 12.45 val.) tel. (8 5) 236 1936 arba el. paštu rscATrsc.lt;

Kaune, Aušros g. 44, darbo valandomis tel. +370 608 06187 arba el. paštu kaunasATrsc.lt;

Klaipėdoje, Bijūnų g. 6, darbo valandomis tel. +370 608 06185 arba el. paštu klaipedaATrsc.lt;

Šiauliuose, Vilniaus g. 229, darbo valandomis tel. +370 608 06198 arba el. paštu siauliaiATrsc.lt.

Pasistengsime Jums suteikti rūpimą informaciją.


Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytojų skaitliukai


Svetainė atnaujinta remiant tuometinei Švedijos radiacinės saugos institucijai (dabar SSM)
foto_s foto_s
foto_s foto_s
foto_s foto_s
foto_s
foto_s
foto_s