Naujienų archyvas

2012-03-14
Seminaras „Leidimų išmesti į aplinką radionuklidus išdavimo tvarka ir reikalavimai“

Š. m. kovo 14 d. Radiacinės saugos centre (Kalvarijų g. 153, Vilnius) organizuotas seminaras „Leidimų išmesti į aplinką radionuklidus išdavimo tvarka ir reikalavimai“.


2012-03-13
Privalomasis radiacinės saugos mokymas Pasieniečių mokykloje

Remiantis Radiacinės saugos centro (toliau – RSC) ir Valstybės sienos apsaugos tarnybos (toliau – VSAT) prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 2008 m. pasirašyta bendradarbiavimo sutartimi, š. m. kovo 13 d. Pasieniečių mokykloje (Medininkų k., Vilniaus r.) RSC specialistai skaitė paskaitas šios mokyklos kursantams.


Naujas požiūris užtikrinant gyventojų apšvitos stebėseną

2012 m. sausio 4 d. įsakymu Nr. V-6 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministras patvirtino 2012–2016 metų Gyventojų apšvitos stebėsenos (monitoringo) programą.


2012-02-15
Paliktųjų jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių sutvarkymas vyks sklandžiau

Š. m. vasario 3 dieną įsigaliojo Vyriausybės nutarimu patvirtintų Paliktųjų jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių, paliktųjų branduolinio kuro ciklo medžiagų, paliktųjų branduolinių ir daliųjų medžiagų ir radionuklidais užterštų objektų tvarkymo taisyklių nauja redakcija.


2012-02-14
Aptarti institucijų veiksmai reaguojant į avariją Japonijos Fukushima Daiichi atominėje elektrinėje

Radiacinės saugos centras (toliau – RSC), siekdamas dar kartą aptarti ir įvertinti avarijos Japonijos Fukushima Daiichi atominėje elektrinėje priežastis, pasekmes žmonėms ir gamtai, reagavimo į avariją ypatumus Japonijoje ir Lietuvoje, š. m. vasario 14 d. organizavo tarpinstitucinį pasitarimą.


2012-02-09
Mažinama administracinė našta odontologijos praktika užsiimantiems ūkio subjektams

2011 m. lapkričio mėn. LR sveikatos apsaugos ministrui patvirtinus naujos redakcijos Valstybinės radiacinės saugos priežiūros reglamentą (toliau – Reglamentas), įsigaliojo naujas odontologijos praktika su dantų rentgeno aparatais užsiimančių ūkio subjektų veiklos patikrinimų dažnumas.


2012-02-07
Suomijos – Rusijos pasienyje sulaikytas užterštas krovinys

Šių metų vasario 7 d. Radiacinės saugos centras iš Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos (VATESI) gavo pranešimą apie Suomijos – Rusijos pasienyje sulaikytą krovinį, užterštą 60Co radionuklidu ir grąžintą į Suomiją.


2012-02-02
Radiacinės saugos centre lankėsi studentai iš Nepalo

Vasario 1 d. Radiacinės saugos centre (RSC) lankėsi Erasmus Mundus tarptautinės jungtinės magistrantūros programos “Darnios regioninės sveikatos sistemos” studentai iš Nepalo Ganesh Pandey ir Khim Khadka.


sukūrė Artogama