Rekomendacijos

Akies lęšiuko gautos lygiavertės dozės įvertinimo rekomendacijos ir akių apsauginės priemonės

 

Pacientų gautos apšvitos medicininių rentgenodiagnostikos procedūrų metu vertinimo metodines rekomendacijos

 

Europos diagnostinių rentgenografijos vaizdų kokybės kriterijų rekomendacijos (1 skyrius)

Pacientų saugos rekomendacijos rentgenodiagnostikoje.

 

Pagalbinių priemonių atliekant rentgenodiagnostikos procedūras veterinarijoje naudojimo rekomendacijos

 

Radiacinės saugos centras siūlo susipažinti su išverstais į lietuvių kalbą Tarptautinės atominės energijos agentūros (TATENA) parengtais plakatais, kuriuose pateikta svarbiausia informacija apie priemones, padedančias mažinti darbuotojų ir pacientų apšvitą:

 sukūrė Artogama