foto_s1
foto_s1 foto_hrb
foto_phrfoto_log
foto_s1
foto_s foto_s
foto_s foto_s
LT     /    EN
Titulinis puslapis foto_sep Puslapio struktūra foto_sep Rašykite mums foto_sep foto_dis foto_sep Versija spausdinimui
foto_s foto_s
foto_s
foto_s
foto_s foto_s
foto_s foto_s
foto_s foto_bull Jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių registras foto_s
foto_s
PASKIRTIS

Valstybė gali užtikrinti žmonių ir aplinkos saugą nuo žalingo jonizuojančiosios spinduliuotės poveikio tik turėdama tikslius duomenis apie šalyje naudojamus jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius (toliau – šaltiniai). Tam, kad būtų galima nuolatos sekti ir kontroliuoti šaltinių skaičių Lietuvoje, Vyriausybės nutarimu buvo įsteigtas Valstybės jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių ir darbuotojų apšvitos registras ir patvirtinti jo nuostatai. Registro tvarkymo įstaiga yra Radiacinės saugos centras.

Jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių registro (toliau – Registras) paskirtis – rinkti, kaupti, apdoroti, sisteminti, saugoti ir teisės aktų nustatyta tvarka teikti duomenis apie įvežtus, išvežtus, saugomus objektuose, naudojamus atviruosius, uždaruosius šaltinius, rentgeno spinduliuotės generatorius, greitintuvus bei atiduotas ilgalaikiam saugojimui (laidojimui) radioaktyviąsias atliekas ir nurašytus rentgeno aparatus, greitintuvus, dehermetizuotus rentgeno spinduliuotės generatorius. Minėta informacija suteikia galimybę sekti visų šaltinių judėjimą šalyje nuo jų įsigijimo iki atidavimo ilgalaikiam saugojimui ar laidojimui, tuo pačiu sudaroma galimybė jų saugos ir saugumo priežiūrai ir kontrolei vykdyti.
 
Registrą sudaro dvi dalys – duomenys apie šaltinius ir duomenys apie darbuotojų, dirbančių su šaltiniais, gautas apšvitos dozes.

Duomenų apie šaltinius dalyje kaupiama informacija apie Lietuvos įmonių ir įstaigų įvežtus, išvežtus, saugomus objektuose, naudojamus atviruosius, uždaruosius šaltinius, rentgeno spinduliuotės generatorius, greitintuvus ir atiduotas ilgalaikiam saugojimui (laidojimui) radioaktyviąsias atliekas ir nurašytus rentgeno aparatus, greitintuvus, dehermetizuotus rentgeno spinduliuotės generatorius. Minėta informacija suteikia galimybę sekti visų šaltinių judėjimą šalyje nuo jų įsigijimo iki atidavimo ilgalaikiam saugojimui ar laidojimui, tuo pačiu sudaroma galimybė jų saugai, saugumo priežiūrai ir kontrolei vykdyti.

Kita Registre kaupiamų duomenų dalis – darbuotojų apšvitos dozės. Joje Ignalinos atominės elektrinės darbuotojų profesinės apšvitos duomenys kaupiami nuo 1983 m., kitų įmonių ir įstaigų darbuotojų – nuo 1992 m.
 
TEISINĖ BAZĖ

Valstybės jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių ir darbuotojų apšvitos registro steigėją ir jo tvarkytoją nurodo Lietuvos Respublikos radiacinės saugos įstatymas.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. gegužės 25 d. nutarimas Nr. 651 „Dėl Valstybės jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių ir darbuotojų apšvitos registro nuostatų patvirtinimo“  reglamentuoja registro duomenis, jų naudojimą ir apsaugą, sąsajas su kitais registrais.

Duomenų apie jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius ir apšvitą patiriančius darbuotojus teikimo Valstybės jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių ir darbuotojų apšvitos registrui tvarką nustato Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. rugpjūčio 24 d. įsakymas Nr. V-675 „Dėl Duomenų teikimo Valstybės jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių ir darbuotojų apšvitos registrui tvarkos aprašo patvirtinimo“. Įsakyme nurodyta, kad įsigijus šaltinį, jį pardavus, sumontavus, baigus jo eksploataciją, grąžinus gamintojui ar atidavus jį palaidoti juridinis asmuo, vykdantis veiklą su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais, privalo užpildyti atitinkamą pranešimą ir ne vėliau kaip per 10 darbo dienų pateikti jį Radiacinės saugos centrui. 

Rentgeno spinduliuotės generatorių eksploatacijos baigimo tvarką nustato Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. kovo 5 d. įsakymas Nr. 102 „Dėl Jonizuojančiosios spinduliuotės generatorių eksploatacijos baigimo tvarkos aprašo patvirtinimo“. 

REGISTRO DUOMENYS
 
2020 m. Valstybės jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių ir darbuotojų apšvitos registre (toliau – Registras) buvo saugomi 14 127 šaltinių duomenys. Pažymėtina, kad pastaruosius 5 metus uždarųjų radioaktyviųjų šaltinių, esančių dūmų jutikliuose, skaičius (8 800) nekinta, o jonizuojančiosios spinduliuotės generatorių skaičius nuolat didėja. Šaltinių skaičiaus kitimas 2015–2020 m. pavaizduotas 1 pav. 


2020 m. uždarųjų radioaktyviųjų šaltinių kiekis pasikeitė nežymiai, daugiausia jų naudojama įvairiuose matuokliuose (tankio, storio, drėgmės ir kt.), spektrometrų, krovinių ir bagažo kontrolės kalibravimo įrangoje. Medicinoje uždarieji radioaktyvieji šaltiniai naudojami spindulinėje terapijoje, kraujui švitinti, kaip etaloniniai uždarieji radioaktyvieji šaltiniai – įrenginiams, skirtiems dozės galiai matuoti, kalibruoti.

 

Jonizuojančiosios spinduliuotės generatorių skaičiaus didėjimą lėmė įrangos modernizavimas – sena, susidėvėjusi įranga buvo keičiama nauja, ASPĮ įsigijo nemažai naujų mobilių rentgeno aparatų. Didžiąją jonizuojančiosios spinduliuotės generatorių dalį (~87 proc.) sudarė medicininė įranga.

 

Odontologijoje naudojamų jonizuojančiosios spinduliuotės generatorių skaičius kiekvienais metais šiek tiek didėja, nes vis daugiau privačių odontologijos klinikų įsigyja modernios intraoralinės, panoraminės ar tūrinės kompiuterinės tomografijos įrangos arba keičia ją naujesne.

 

Kitose srityse (pramonėje, moksliniuose tyrimuose ir kt.) jonizuojančiosios spinduliuotės generatoriai naudojami rentgeno radiografijoje, įvairiuose rentgeno kontrolės įrenginiuose žaliavų, gaminamos produkcijos kokybei bei sudėčiai įvertinti, svetimkūniams aptikti, atliekant mokslinius tyrimus (rentgeno spektrometrai, difraktometrai ir kt.), krovinių ir bagažo kontrolės įrangoje ir kt.


Atvirieji radioaktyvieji šaltiniai naudojami branduolinėje medicinoje ligų diagnostikai ir gydymui bei įvairiuose moksliniuose tyrimuose. Bendras 2020 m. gautų atvirųjų radioaktyviųjų šaltinių aktyvumas neviršijo 8 TBq.


 
Atnaujinta 2021-10-14

foto_s
foto_s
site_bullet Paieška
foto_s
foto_s
title_bullet Naujienų prenumerata
foto_s
foto_s
foto_s Mus rasite
foto_small
foto_s
Kalvarijų g. 153,
LT-08352, Vilnius

Tel. (8 5) 236 1936
El. paštas rsc@rsc.lt


foto_s
foto_s
Kilus bet kokiems su darbuotojų, gyventojų, pacientų radiacine sauga susijusiems klausimams, prašome kreiptis į Radiacinės saugos centrą. Atsakome į klausimus bei konsultuojame:

Vilniuje, Kalvarijų g. 153, pirmadieniais ir trečiadieniais 8.00 – 17.00 val., antradieniais ir ketvirtadieniais 7.30 – 17.30 val., penktadieniais 8.00 – 15.45 val. (pietų pertrauka 12.00 – 12.45 val.) tel. (8 5) 236 1936 arba el. paštu rscATrsc.lt;

Kaune, Aušros g. 44, darbo valandomis tel. +370 608 06187 arba el. paštu kaunasATrsc.lt;

Klaipėdoje, Bijūnų g. 6, darbo valandomis tel. +370 608 06185 arba el. paštu klaipedaATrsc.lt;

Šiauliuose, Vilniaus g. 229, darbo valandomis tel. +370 608 06198 arba el. paštu siauliaiATrsc.lt.

Pasistengsime Jums suteikti rūpimą informaciją.


Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytojų skaitliukai


Svetainė atnaujinta remiant tuometinei Švedijos radiacinės saugos institucijai (dabar SSM)
foto_s foto_s
foto_s foto_s
foto_s foto_s
foto_s
foto_s
foto_s