Veiklos įteisinimo statistika


1 pav. Išduotų licencijų skaičius pagal veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais sritis 2016–2021 m.2 pav. Registruotų veiklų pasiskirstymas pagal veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais sritis 2018–2021 m.3 pav.  Registruotų veiklų, licencijų bei pakeistų licencijos priedų ir registruotos veiklos duomenų skaičiaus kitimas 2016–2021 m.

 
 
 
Atnaujinta 2022-05-16


sukūrė Artogama