foto_s1
foto_s1 foto_hrb
foto_phrfoto_log
foto_s1
foto_s foto_s
foto_s foto_s
LT     /    EN
Titulinis puslapis foto_sep Puslapio struktūra foto_sep Rašykite mums foto_sep foto_dis foto_sep Versija spausdinimui
foto_s foto_s
foto_s
foto_s
foto_s foto_s
foto_s foto_s
foto_s foto_bull Bendroji informacija foto_s
foto_s

BENDROJI INFORMACIJA

 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos radiacinės saugos įstatymo 8 straipsnio 1 dalimi, 26 straipsnio 7 dalimi ir 27 straipsniu, Radiacinės saugos centras (toliau – RSC) prižiūri, kaip asmenys, planuojantys vykdyti veiklą, veiklos vykdytojai, asmenys, kurių veiklos nereikia įteisinti, tačiau kurių vykdoma veikla gali turėti įtakos žmonių ir aplinkos apšvitai jonizuojančiąja spinduliuote ir (ar) vykdant tokią veiklą yra tikimybė nustatyti paliktąjį radioaktyvųjį šaltinį ar radioaktyviosiomis medžiagomis užterštą objektą, asmenys, vykdantys radiacinės ir (ar) fizinės saugos mokymą ir fiziniai asmenys, siekiantys įgyti teisę mokyti radiacinės ir (ar) fizinės saugos laikosi šiame įstatyme ir kituose teisės aktuose, reglamentuojančiuose radiacinę ir fizinę saugą, nustatytų reikalavimų (toliau – radiacinės saugos priežiūra).  


Radiacinės saugos priežiūra organizuojama ir atliekama Radiacinės saugos priežiūros reglamente, patvirtintame Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 25 d. įsakymu Nr. 285 „Dėl Radiacinės saugos priežiūros reglamento patvirtinimo“ nustatyta tvarka.

 

Pagrindiniai radiacinės saugos priežiūros uždaviniai

 

Pagrindiniai radiacinės saugos priežiūros uždaviniai:

 • teikti metodinę pagalbą ir konsultacijas:

 • asmenims, planuojantiems vykdyti veiklą;

 • veiklos vykdytojams;

 • asmenims, kurių veiklos nereikia įteisinti, tačiau kurių vykdoma veikla gali turėti įtakos žmonių ir aplinkos apšvitai jonizuojančiąja spinduliuote ir (ar) vykdant tokią veiklą yra tikimybė nustatyti paliktąjį radioaktyvųjį šaltinį ar radioaktyviosiomis medžiagomis užterštą objektą;

 • asmenims, vykdantiems radiacinės ir (ar) fizinės saugos mokymą;

 • fiziniams asmenims, turintiems radiacinės saugos atestavimo pažymėjimą ir (ar) fizinės saugos atestavimo pažymėjimą;

 • prižiūrėti, kaip aukščiau nurodyti asmenys (toliau – ūkio subjektai) laikosi įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių radiacinę ir fizinę saugą, reikalavimų, taikyti ūkio subjektams, kurie padarė pažeidimų, administracinę atsakomybę ir kitas poveikio priemones, įgyvendinti kitas priemones, užtikrinančias tinkamą teisės normų saugomų vertybių (žmogaus sveikatos ir gyvybės, aplinkos) (toliau – vertybės) apsaugą ir mažinančias pažeidimais sukeltos žalos dydį ir mastą.

 

Radiacinės saugos priežiūros funkcijos

 

RSC vykdo šias radiacinės saugos priežiūros funkcijas:

 • konsultuoja ūkio subjektus ir teikia jiems metodinę pagalbą RSC kompetencijos klausimais, imasi veiksmų užkirsti kelią žalai vertybėms atsirasti, kurie numatyti teisės aktuose, reglamentuojančiuose radiacinę ir fizinę saugą;

 • skleidžia informaciją apie pagrindinius radiacinės saugos priežiūros reikalavimus;

 • vertina gautą informaciją apie ūkio subjekto veiklą, RSC direktoriaus nustatyta tvarka nustato ūkio subjekto rizikingumą;

 • taiko poveikio priemones ūkio subjektams įstatymų ir jų pagrindu priimtų kitų teisės aktų nustatyta tvarka;

 • bendradarbiauja su kitais ūkio subjektų veiklos priežiūrą atliekančiais subjektais;

 • atlieka kitas radiacinės saugos priežiūros funkcijas, kurias reglamentuoja įstatymai ir teisės aktai, reglamentuojantys radiacinę ir fizinę saugą.


Tikrinamų ūkio subjektų teisės ir pareigos

 

Su tikrinamų ūkio subjektų teisėmis ir pareigomis galite susipažinti čia.

Deklaracija dėl pirmųjų verslo metų

 

RSC, siekdamas didinti valstybės konkurencingumą, gerinti verslo aplinką ir ūkio subjektų valstybinės radiacinės saugos priežiūros funkcijas, skatinti darbo vietų kūrimą ir išsaugojimą bei mažinti administracinę naštą verslui, prisijungė prie 2011 m. rugsėjo 14 d. „Deklaracijos dėl pirmųjų verslo metų“. Visą deklaracijos tekstą rasite čia.

 

Teisės aktai, nustatantys reikalavimus ūkio subjektų priežiūrai

 

Teisės aktų, reglamentuojančių RSC centro veiklą ir įtvirtinančių RSC priskirtos priežiūros srities reikalavimus, sąrašą galite rasti čia.

Naujausius teisės aktus ar jų pakeitimus galite rasti čia, o teisės aktų projektus galite rasti čia.

 

Teisės aktai, nustatantys reikalavimus ūkio subjektų priežiūrai:

 

 
 
Atnaujinta 2022-05-25 

foto_s
foto_s
site_bullet Paieška
foto_s
foto_s
title_bullet Naujienų prenumerata
foto_s
foto_s
foto_s Mus rasite
foto_small
foto_s
Kalvarijų g. 153,
LT-08352, Vilnius

Tel. (8 5) 236 1936
El. paštas rsc@rsc.lt


foto_s
foto_s
Kilus bet kokiems su darbuotojų, gyventojų, pacientų radiacine sauga susijusiems klausimams, prašome kreiptis į Radiacinės saugos centrą. Atsakome į klausimus bei konsultuojame:

Vilniuje, Kalvarijų g. 153, pirmadieniais ir trečiadieniais 8.00 – 17.00 val., antradieniais ir ketvirtadieniais 7.30 – 17.30 val., penktadieniais 8.00 – 15.45 val. (pietų pertrauka 12.00 – 12.45 val.) tel. (8 5) 236 1936 arba el. paštu rscATrsc.lt;

Kaune, Aušros g. 44, darbo valandomis tel. +370 608 06187 arba el. paštu kaunasATrsc.lt;

Klaipėdoje, Bijūnų g. 6, darbo valandomis tel. +370 608 06185 arba el. paštu klaipedaATrsc.lt;

Šiauliuose, Vilniaus g. 229, darbo valandomis tel. +370 608 06198 arba el. paštu siauliaiATrsc.lt.

Pasistengsime Jums suteikti rūpimą informaciją.


Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytojų skaitliukai


Svetainė atnaujinta remiant tuometinei Švedijos radiacinės saugos institucijai (dabar SSM)
foto_s foto_s
foto_s foto_s
foto_s foto_s
foto_s
foto_s
foto_s