Fizinė sauga vežimo metu

FIZINĖ SAUGA VEŽANT I–III PAVOJINGUMO KATEGORIJOS ŠALTINIUS

    Veždamas IIII pavojingumo kategorijos šaltinius licencijos ar laikinojo leidimo turėtojas privalo:

 

  1. Atlikti darbuotojų, vežančių I–III pavojingumo kategorijos šaltinius, tinkamumo patikrinimą Lietuvos Respublikos radiacinės saugos įstatymo nustatyta tvarka (plačiau žr. Asmens, skiriamo atsakingu už I, II, III pavojingumo kategorijų šaltinių fizinę saugą ar priimamo į darbą vežti I, II, III pavojingumo kategorijų šaltinius, tinkamumo dirbti šį darbą nustatymas);
  2. Parengti šaltinių vežimo fizinės saugos aprašą, kurį peržiūrėti ne rečiau kaip kartą per metus ir prireikus atnaujinti;
  3. Užtikrinti, kad vežant I pavojingumo kategorijos šaltinius transporto priemonės vairuotoją lydėtų apsaugos pajėgų funkcijas vykdantis asmuo ir būtų vykdomas šaltinių judėjimo stebėjimas;
  4. Užtikrinti, kad vežant II pavojingumo kategorijos šaltinius transporto priemonės vairuotoją lydėtų apsaugos pajėgų funkcijas vykdantis asmuo (darbuotojas ir (ar) saugos tarnybos atstovas);
  5. Užtikrinti transporto priemonės ir apsaugos pajėgų funkcijas vykdančių asmenų (darbuotojų ir (ar) saugos tarnybos) mobilųjį ryšį;
  6. Informuoti šaltinių gavėją apie planuojamą šaltinių pristatymo laiką, o tuo atveju, jeigu dėl atsiradusių nenumatytų aplinkybių šaltinių neįmanoma pristatyti suplanuotu laiku, teikti šaltinių gavėjui patikslintą informaciją apie tai;
  7. Šaltinius vežti uždaromose, rakinamose pakuotėse ir rakinamoje transporto priemonėje;
  8. Numatyti papildomas fizinės saugos užtikrinimo priemones, kurios būtų naudojamos gresiančio pavojaus atveju.

 

    Licencijos ar laikinojo leidimo turėtojas, kuris yra I–III pavojingumo kategorijų šaltinių gavėjas, sutartu laiku negavęs numatyto pristatyti krovinio su šaltiniais, privalo kreiptis į licencijos ar laikinojo leidimo turėtoją, kuris atsakingas už šių šaltinių vežimą, ir išsiaiškinti vėlavimo priežastis. Negavęs informacijos apie krovinio su šaltiniais vėlavimą ir jo priežastis, privalo informuoti licenciją ar laikinąjį leidimą išduodančiąją instituciją apie galimą šaltinių kontrolės praradimą. 

 
Atnaujinta 2017-07-18


sukūrė Artogama